Sahabat katakan Ya, untuk senyum indah yang dapat membangkitkan cinta dan memberikan kasih sayang kepada orang lain.

Sahabat katakan Ya, untuk kata-kata baik yang dapat membangun persahabatan sejati dan menjauhkan rasa dengki.

Sahabat katakan Ya, untuk sedekah yang membahagiakan orang miskin, menyenangkan orang fakir, dan mengenyangkan perut orang lapar

Sahabat katakan Ya, untuk pertemuan membaca, mentadabburi, dan mengamalkan Al Qur’an, serta bertobat dan beristighfar.

Sahabat katakan Ya, untuk kebiasaan berdzikir, istighfar, doa, dan memperbaharui tobat.

Sahabat katakan Ya, untuk perhatian mendidik anak dengan agama, mengajari mereka dengan as-sunnah, dan membimbing mereka dengan hal-hal yang bermanfaat.

Sahabat katakan Ya, untuk kesopanan dan hijab yang diperintahkan Allah. Itulah cara menjaga dan memelihara diri.

Sahabat katakan Ya, untuk persahabatan dengan manusia baik yang takut kepada Allah, mencintai agama, dan menghormati nilai-nilai luhur.

Sahabat katakan Ya, untuk sikap berbakti kepada Ibu dan Bapak, silaturrahim, memuliakan tetangga, dan merawat anak yatim.

Sahabat katakan Ya, untuk kebiasaan membaca buku yang bermanfaat, menelaa hciptaan Allah